UPDATED. 2019-07-24 10:29 (수)
Le Paysage 풍경: ㉒배재대
Le Paysage 풍경: ㉒배재대
  • 교수신문
  • 승인 2018.11.19 10:51
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

입동(立冬) 맞은 배재대 캠퍼스

 

겨울의 시작인 입동(立冬)을 맞아 가을비가 촉촉히 내린 배재대 캠퍼스를 한 학생이 지나고 있다.
                                                                                                     사진제공=배재대 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.